Agrarische diensten

Naast het verkopen en aankopen van agrarische objecten kan Schep u door kennis en deskundigheid helpen bij allerlei andere zaken rondom uw agrarisch vastgoed, zoals bij: taxaties, mediation, pachtzaken, productierechten, ruimte voor ruimte, onteigening en dijkversterking. 

Taxaties

De agrarische sector is voortdurend in beweging. Taxeren is bij agrarische bedrijven dan ook geregeld aan de orde. De bank, de gemeente, de familie, de fiscus - allemaal willen ze op een bepaald moment de juiste waarde weten. Makelaardij Schep maakt een gedegen en compleet taxatierapport, volledig toegespitst op het doel van de taxatie, indien gewenst in overleg met uw accountant. U of uw accountant ontvangt vooraf een concept van het taxatierapport, zodat het resultaat aan uw verwachtingen voldoet.

Agrarisch taxeren is een specialisme van Schep.

Mediation

Mediation is, kortweg, het oplossen van conflicten onder begeleiding van een neutrale conflictbemiddelaar. Conflicten die het liefst worden opgelost buiten de rechtbank om. Schep bemiddelt daar waar onroerende zaken deel uit maken van het probleem. Een oplossing voor het conflict kan met de hulp van een mediator vaak snel worden gevonden. Hij is niet degene die het eindoordeel velt; de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Het grote voordeel van mediation is dat iedereen de oplossing voor het probleem accepteert.

Schep heeft in het verleden al vele mediationzaken naar een goede afloop begeleid. 

Pachtzaken

Pachtzaken behoren al ruim 40 jaar tot het dienstenpakket van Schep. Of u nu pachter of verpachter bent; Schep adviseert u over uiteenlopende kwesties. Pachtregelgeving is complex door de vele wetswijzigingen, de dwingendrechtelijke bepalingen en de variatie in contract vorm.

Of u nu pachter bent of verpachter. Of het nu gaat om de oude pachtvorm of de geliberaliseerde pachtvorm, een goed advies kan later problemen voorkomen. 

Productierechten

Door de veranderende wet- en regelgeving in het verleden maar ook in de toekomst is het soms als agrarisch ondernemer moeilijk om te zien wat dit in de dagelijkse praktijk betekent voor uw bedrijf. Bent u bijvoorbeeld van plan om mee te doen met de stoppers regeling, heeft u hier aan meegedaan of staat er een bedrijfsovername gepland?

De agrarisch specialisten van Schep kunnen u hierbij adviseren waar het over uw vastgoed gaat. 

Ruimte voor Ruimte

Heeft u een verouderd of vervallen agrarisch bedrijfspand op uw erf? Met de Ruimte voor Ruimte regeling kunt u op een financieel aantrekkelijke manier uw oude bedrijfsgebouwen laten slopen. De regeling Ruimte voor Ruimte is sinds 2000 van kracht. Deze regeling van de overheid, ook wel Rood voor Rood regeling of 'stallensloopregeling' genoemd, verschilt per gemeente en per provincie. De regeling is bedoeld om het platteland een oppepper te geven door het slopen van landschapsontsierende (voormalige) agrarische bebouwing.

Schep Makelaardij kent de afwijkende Ruimte voor Ruimte regelingen per provincie/gemeente. Wij zetten de perspectieven van de regeling voor u uit en we verzilveren de sloopmeters.

Onteigening

Onteigening is een zwaarwegende maatregel die niet alleen ingrijpt in uw materiële positie als eigenaar en/of gebruiker, maar ook uw individuele rechten aantast. De Schep onteigeningsdeskundige behartigt uw belangen. Zo kan hij bijvoorbeeld uw slagingskans inschatten en u helpen met het indienen van bezwaarschriften als het tot een gerechtelijke onteigening komt. 

Dijkversterking

Dijkversterking houdt ons allemaal bezig. Iedereen wil droge voeten houden, maar grondeigenaren worden vaak zwaar getroffen. Schep is ruim 40 jaar ervaren op dit gebied. Onze deskundige beschikt over een flinke dosis technisch inzicht in de uit te voeren werkzaamheden en de gevolgen daarvan.

Wilt u meer weten over onze agrarische diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.