Verandering voor stikstof en Natura-2000 gebieden

Stikstof

De Afdeling bestuursrechtspraak RvS oordeelde op 29 mei 2019 dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij of de aanleg van een nieuwe weg. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. 

Verkoop & aankoop

Wanneer de verwachte neerslag van stikstof (NOx en/of ammoniak) dus groter wordt, dan moet er extra stikstofdepositieruimte worden aangekocht, dit kan door extern te salderen met bijvoorbeeld een veehouder. Om te achterhalen hoeveel ammoniakrechten moeten worden aangekocht, wordt de stikstofdepositie in de nieuwe situatie vergeleken met de stikstofdepositie zoals toegestaan op basis van de vergunde situatie. In steeds meer provincies is dit extern salderen mogelijk door middel van koop of lease. 

Opkoopregeling

Naast het salderen wil Ministerie van LNV wil de, in de afgelopen jaren ontstane, stikstofproblematiek oplossen. Het doel is om in 2030 de stikstofbelasting op Natura2000 gebieden te halveren. Eén van de oplossingen op de korte termijn is het gericht opkopen van veehouderijbedrijven in de buurt van overbelaste Natura2000 gebieden. 

Met onze allround kennis van landelijk vastgoed kunnen we helpen bij de meest voorkomende vragen. Ook voor meer informatie en voorwaarden over de deelname vrijwillige opkoopregeling helpen we u graag verder, neem contact op met één van onze medewerkers. 

Het reactieformulier wordt verstuurd Het contactformulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op