Alterra constateert in haar rapport ‘Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied’ uit 2014 dat in 2030 ongeveer de helft van alle vrijkomende agrarische bebouwing leeg zal blijven staan. Agrarische gebouwen die herbestemming wonen geven is één van de oplossingen voor de huidige woningkrapte en de verwachtte oplopende leegstand in het buitengebied.

We leven in een periode waarin er een enorme krapte is op de huizenmarkt. De vraag is in heel Nederland vele malen hoger dan het aanbod. Gevolg is dat woningen die verkocht worden voor enorme bedragen over de denkbeeldige toonbank gaan. De mogelijkheden in het buitengebied worden ook steeds beperkter, maar heeft als één van de weinige locaties nog opties.

Populariteit buitengebied

Dat het buitengebied bij veel mensen populair is, mag dan ook geen verrassing heten. In het rapport ‘Vastgoedmarkt in beeld 2020' van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) constateert de branchevereniging dat de populariteit van landelijk wonen juist in deze overspannen woningmarkt door blijft zetten. Vorig jaar kocht bijna tien procent van de kopers die op dat moment in stedelijk gebied woonachtig was een woning in landelijk gelegen gebieden in Noord-, Oost- of Zuid-Nederland.

Bedrijfsbeëindigingen

Tegelijkertijd komen er door diverse demografische ontwikkelingen veel agrarische gebouwen vrij. Dat komt voor een groot deel doordat er geen opvolgers voor het boerenbedrijf zijn. In de komende twintig jaar zullen volgens onderzoek circa 24.000 agrarische bedrijven stoppen. Het bijbehorende agrarisch vastgoed wordt in bepaalde gevallen ingezet om in de vraag naar woonruimte (in het buitengebied) te voorzien. Daarmee zou de leegstand in het buitengebied een bijdrage kunnen gaan leveren aan het woningtekort. Vaak is hier echter wel een (kostbare) herbestemming voor nodig.

Rood voor roodregeling

Omdat de overheid stimuleert landschap ontsierende gebouwen te slopen, is er een Rood voor Rood regeling ingesteld. Rood voor Rood staat voor het realiseren van overheidsdoelen in ruil voor ontwikkelingsruimte. Kopers van leegstaande agrarische bebouwing mogen dus in ruil voor het slopen van overtollige bebouwing een nieuwe woning op het erf plaatsen, waarmee ze als ontwikkelaar (nieuw) woonrecht verkrijgen.

Verschillende regels per gemeente

Binnen Schep Makelaardij zijn we zeer actief en kundig betreffende herbestemmingen op agrarisch vastgoed. Ook kunnen wij exact vertellen welke Rood voor Rood regeling er geldt in uw provincie of gemeente. Neem vrijblijvend contact op voor een verkennend gesprek.


Meer informatie over dit onderwerp?


Het reactieformulier wordt verstuurd Het contactformulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.Terug naar het overzicht