Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en zal daarom niet vasthouden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Dat schrijft hij in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

Op de website van het ministerie valt te lezen dat De Jonge het belangrijk vindt dat de dienstverlening aan mensen en bedrijven niet in het geding komt en dat gebiedsontwikkeling niet belemmerd wordt. Daarom zal komende weken worden bezien of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden om de Omgevingswet inwerking te laten treden.

Minister Hugo de Jonge: “Meer tijd nodig”

“De afgelopen weken zijn er verschillende overleggen geweest met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet. Daaruit kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe systemen. Die tijd wil ik nemen voor een verantwoorde en zorgvuldige invoering” aldus minister De Jonge van Volkshuisvesting.

Bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn inmiddels aangesloten op het nieuwe systeem, maar het is nog niet duidelijk of dat systeem op de beoogde invoeringsdatum van 1 oktober  2022 actief zal zijn. Er wordt ook gesproken over een invoering vanaf 1 januari 2023.

Als dit duidelijk is, zal het ontwerp Koninklijk Besluit (KB) worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarover kan in beide Kamers het debat worden gevoerd, zodat er tijdig duidelijkheid is over de invoeringsdatum.

Invloed op landelijk en agrarisch vastgoed

De Omgevingswet stelt kaders aan de leefomgeving waarbij bouwen, milieu, water, ruimtelijk ordening en natuur samenkomen. Allemaal zaken die grote invloed hebben op het landelijk en agrarisch wonen alsmede het daar aanwezige vastgoed. De Omgevingswet is een bundeling en modernisering van al die wetten.

Voor meer informatie over de Omgevingswet en de mogelijke gevolgen voor uw agrarisch vastgoed object kunt u contact opnemen met één van de Schep Makelaardij landelijk wonen adviseurs. Zij kunnen u alles vertellen over de kansen en gevolgen bij het ingaan van een nieuwe Omgevingswet, passend bij de Nationale Omgevingsvisie waarin onder meer ook het stikstofbeleid toebehoort.


Meer informatie over dit onderwerp?


Het reactieformulier wordt verstuurd Het contactformulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.Terug naar het overzicht