De aan- en verkoop van agrarische gronden is de afgelopen tijd gestegen. Die stijging wordt onder meer zichtbaar door het aantal vastgoed- en grondfinancieringen die worden aangevraagd voor de aankoop of herfinanciering van landbouwgronden. Deze zijn in de eerste zes maanden van dit kalenderjaar flink gestegen, zo blijkt uit cijfers van de grotere aanbieders.

Het financieren van grond is al jarenlang een heikel punt dat in de landbouwsector wordt afgesloten op basis van leasing, bedrijfsgebonden grondfondsen, een ketenfinanciering of erfpacht. Tegenwoordig is crowdfunding ook een steeds vaker gebruikt financieringsmiddel.

Een financiering op landbouwgrond kan ook plaatsvinden door middel van een hypothecaire lening. Dit is een financiering voor de aankoop van landbouwgrond in de vorm van een lening met de grond als onderpand. De hoogte van de lening is onder meer afhankelijk van de ligging van de kavel en het grondgebruik.

Crisis versus marktsituatie
Dat er nu een stijging te zien is van het aantal financieringen is deels opmerkelijk, omdat de coronacrisis, de stikstofcrisis en de onteigeningsplannen het buitengebied flink onder druk hebben gezet. Aan de andere kant is het ook een logische ontwikkeling gezien de huidige situatie op de woningmarkt.

Politieke zorgen
De opmars van (agrarische) vastgoed- en grondfinancieringen valt ook samen met politieke zorgen over de nog beschikbare gronden en de kwaliteit ervan. Dit voorjaar werd in de Tweede Kamer al een motie ingediend om hoogwaardige agrarische gronden beter te beschermen. Die motie kreeg dinsdag 14 september steun van ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BoerBurgerBeweging, PVV, Groep Van Haga en FvD.

Hoogwaardige landbouwgronden
Doel van de motie is om willekeurige vastgoedfinancieringen en -handelaren kunnen worden afgeremd. Het blijkt dat landbouwgronden ook vaak worden gekocht om te speculeren of voor de bouw van woningen of energieparken. Het kabinet gaat de komende tijd na hoe hoogwaardige landbouwgronden hiertegen beschermd kunnen worden. 

Landbouwgrond, landerijen of agrarische grond kopen?
Meer weten over aan- en verkoop van landbouwgronden, landerijen of agrarische gronden? Neem contact op met een specialist bij Schep Makelaardij en laat u op de hoogte brengen van alle mogelijkheden, voorwaarden en actuele ontwikkelingen in uw focusgebied.  


Meer informatie over dit onderwerp?


Het reactieformulier wordt verstuurd Het contactformulier wordt verstuurd…

Foutje

Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.

Bedankt!

Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.Terug naar het overzicht