Voorwoord

We gaan de zomerperiode in. Maar de huizenmarkt kent meestal ook een zomerdip, de molen draait nu nog op volle toeren. Zoals u in deze nieuwbrief zult lezen is het buitengebied in trek en blijft de vraag naar woningen. Hét gespreksonderwerp van deze zomer is natuurlijk het klimaatakkoord. Er valt veel over te zeggen: positief en negatief, maar bij Schep zien we toch vooral ook kansen voor de landbouwsector om met de klimaatmiljoenen echt iets goeds te doen voor de ontwikkeling van het buitengebied en de ondernemers die daarin opereren.

Een andere opmerkelijke ontwikkeling is de invloed van de E-bike op de keuze voor een woonlocatie. Verderop in deze nieuwsbrief leest u welke rol de elektrische fiets hierin speelt.

Maar bovenal blijft het belangrijk om de diverse trends op het gebied prijs, vraag en aanbod te volgen. Zowel in het buitengebied als in stedelijke gebieden. Die trendlijnen hebben namelijk invloed op elkaar. Schep Makelaardij houdt – als onderdeel van Buitenstate – deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en informeert al haar bestaande en nieuwe cliënten over de marktposities.

Het belooft wederom een hete zomer te worden. Niet per se qua weer, maar wel als het om de woningmarkt in het buitengebied gaat. Grond- en pachtprijzen worden beïnvloed door toeslag- en betalingsrechten. Recente gesprekken in de Tweede Kamer en uitspraken van minister Schouten (Landbouw) laten doorschemeren dat er op dit vlak wellicht enkele grote veranderingen zitten aan te komen. Bepaalde Kamerleden spreken zelfs over afschaffing, Schouten daarentegen houdt het op verlaging van de basispremie.

Schep Makelaardij volgt de ontwikkelingen op de voet waardoor ons kantoor kan zorgen voor een beetje verkoeling in de vorm van nuchter zakelijk redeneren tijdens de komende zomermaanden.

Een zomerse groet,


Harold van Rooij

                                                                  Terug naar het overzicht