Voordelen agrarische grondfinanciering

Het financieren van agrarisch onroerend goed is een vak op zich, met name als het gaat om landbouwgrond. Goede begeleiding is daarom cruciaal en kan het verschil maken tussen financiële bedrijfszekerheid en onzekerheid. Agrarische grondfinanciering wordt veelal ingezet bij bedrijfsuitbreiding, bedrijfsoverdracht (naar opvolgers) of bij een herfinanciering. Belangrijkste voordeel is dat de ondernemer langdurig gebruiksrecht en zekerheid krijgt, maar het is natuurlijk wel een flinke investering. Echter zijn er veel redenen op te voeren om voor deze optie te kiezen, vooral omdat er (meestal) een optie is om de grond tussentijds terug te kopen tegen een vooraf overeengekomen percentage van het financieringsbedrag.

Zoals gezegd komt agrarische grondfinanciering vaak aan de orde als er een agrarisch ondernemer op één of andere manier investeringsruimte wil creëren. Deze tijdelijke kapitaalinjectie zorgt natuurlijk wel voor een toename in de financieringslasten (canon) genaamd). Deze is echter minder hoog, dan bij andere financieringsvormen. Bovendien verzekert de agrariër zich voor langdurige gebruikszekerheid en is er geen tussentijdse aflossingsverplichting. Aan het eind van elke financieringsperiode heeft de ondernemer terugkooprecht, dit kan zelfs – tegen vergoeding – al tussentijds plaatsvinden.

Flexibiliteit

Hoewel de grond zelf niet meer in eigendom is van de ondernemer blijven de quota en (product)rechten gewoon in het bedrijf en kan de ondernemer meeprofiteren van grondwaardeontwikkeling gedurende de financieringsperiode. Ook is het mogelijk om het erfpachtrecht aan derden door te verkopen. De agrarisch ondernemer blijft dus zeer flexibel en heeft vrijwel alles nog in eigen hand.

Voor kleine, middelgrote en grote landbouwbedrijven

Behalve de voordelen rondom de eerder genoemde randzaken en terugkooprechten zijn er ook in de startvoorwaarden voordelen verbonden. Zo wordt er bij het aangaan van de overeenkomst geen minimum oppervlakte geëist. Hetgeen betekent dat elke solide, klein-, middelgroot of groot landbouwbedrijf agrarische grondfinanciering kan toepassen. Bijkomend voordeel is dat er – in veel gevallen - geen taxatiekosten of afsluitprovisie berekend hoeft te worden.

Er zijn verschillende mogelijkheden op de markt als het gaat om agrarische grondfinanciering. De adviseurs van Schep Makelaardij nemen graag de opties met u door en helpen u op weg bij het maken van de juiste beslissingen tijdens deze belangrijke financiële ondernemerskeuze.


Door: Richard Bender


Terug naar het overzicht