Trend: meer behoefte aan mediation en coaching

Vrijemarktwerking, opvolgingsmoeilijkheden en regelgeving. Het agrarische landschap is aan het veranderen en dat zorgt voor nogal wat onrust in de hoofden van de boeren. Het is niet gemakkelijk om dagelijks met deze zaken om te gaan en dan hebben we het nog niet eens over sociale druk.

Al die aspecten zorgen ervoor dat er steeds vaker coaching nodig is om tot bepaalde beslissingen te komen. Niet in de laatste plaats bij het kopen, verkopen of verbouwen van agrarische (vastgoed)objecten of bij het staken van een onderneming.

Toenemende druk

Meer en meer voelen boeren druk door de veranderende regelgeving, de enorme financieringen, de bedrijfsomvang: die voor hun gevoel steeds groter moet worden om de kostprijs laag te houden en door privémoeilijkheden die soms wel en soms niet het gevolg zijn van al het voorgaande.

Rol makelaar verandert

Vaak blijkt uit coaching of mediationtrajecten dat er een andere bedrijfsstructuur nodig is of dat er geen opvolger is, waardoor de levensvatbaarheid van een boerenbedrijf in het geding komt. De rol van de makelaar is hierdoor sterk veranderd. In de afgelopen jaren worden makelaarskantoren steeds vaker ingeschakeld in het voortraject, terwijl voorheen de makelaar pas in beeld kwam als het proces al in gang was gezet.

Bomen door het bos

Uit de meest recente cijfers van de Nobco (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) blijkt dat er momenteel meer dan 1800 beroepscoaches zijn in ons land. Hoeveel daarvan in de agrarische sector actief zijn, is niet bekend, maar het wordt voor boeren wel steeds lastiger om de juiste persoon te vinden.

Ervaringsdeskundige

Schep Makelaardij is altijd al een betrokken makelaar geweest, die veel aan mediation doet. Zo bemiddelen wij al jaren tussen boeren en derden (overheidsinstellingen, Rijkswaterstaat en landschapsbeheerorganisaties) als het gaat om bedrijfsverplaatsingen, uitbreidingen, activiteiten op of rondom het erf en complexe financieringsvraagstukken.

Begeleiden en bemiddelen

De vraag naar persoonlijke maatwerkbegeleiding is gegroeid. Veel makelaarskantoren stappen nu in deze dienstverlening, maar bij Schep Makelaardij treft u vakkundige mensen die al ervaring hebben met het begeleiden en bemiddelen in complexe (woon)situaties.

Extra inzicht

Heeft u behoefte aan extra inzichten in uw woonsituatie op basis van actuele regelgeving? Of zoekt u een sparringpartner die u kan helpen bij het nemen van ingrijpende bedrijfseconomische beslissingen, zoals: verbouwen, ruimte voor ruimte projecten, functiewijziging, pachtzaken, taxaties, productierechten voor veehouders of bijvoorbeeld een onteigeningsprocedure?

Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Want wij zijn bekend met de situatie op het platteland. Tevreden klanten staan bij ons met stip op één. Daarom kiezen wij bij elk traject en elke klant voor een enthousiaste en proactieve aanpak waar u als agrarisch ondernemer – (pluim)veehouder, akkerbouwer, loonwerker of melkveehouder - echt iets aan heeft.


Door: Richard Bender


Terug naar het overzicht