Ruimte voor ruimte

Stop je als agrariër, ben je in bezit van grond met agrarische bestemming of anderzijds? Lees dan hier wat de Ruimte voor Ruimte regeling is en welke voordelen dat voor u heeft! Ruimte voor Ruimte lijkt populairder te worden onder agrariërs in Drenthe en Groningen. Er zijn de afgelopen tijd al meer dan tien projecten opgezet om in het buitengebied via sloop van agrarische opstallen nieuwe burgerwoningen teruggebouwd te krijgen.

Vanwaar die plotselinge interesse voor deze regeling? De Ruimte voor Ruimte regeling is immers al sinds 2000 van kracht en destijds in het leven geroepen om te voorkomen dat het landelijk gebied wordt aangetast door beeldverstorende voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.

Deze regeling van de overheid, ook wel Rood voor Rood regeling of 'stallensloopregeling' genoemd, verschilt per gemeente en per provincie. De regeling is bedoeld om het platteland een oppepper te geven door het slopen van (voormalige) agrarische bebouwing die ontsierend voor het landschap is.

Hoe de regeling werkt:

-U sloopt tenminste 1.000 m2 aan bebouwing met agrarische bestemming.

-U krijgt een bouwkavel voor een nieuw te bouwen woning.

-Door verkoop van de bouwkavel aan derden betaalt u de sloopkosten.

-U bespaart onderhoudskosten aan oude gebouwen.

Regionale verschillen

De Ruimte voor Ruimte regeling (of Rood voor Rood regeling) is een regeling die per provincie kan verschillen en is opgenomen in de Provinciale verordening ruimte. Wanneer u plannen hebt om beeldverstorende agrarische bebouwing te slopen die voldoen aan de regeling, dan kan u ter compensatie van die sloop het recht verkrijgen om één nieuwe woning te bouwen in het landelijk gebied. Dit is bijzonder, want het huidige beleid van provincie en gemeenten is dat er geen nieuwe woningen meer in het landelijk gebied mogen worden gerealiseerd. Mét uitzondering als men dus de Ruimte voor Ruimte regeling toepast.

Gunstige markt

Oude stallen, kassen of schuren slopen en er woningen op dezelfde plaats of elders voor terugzetten is populair. Dat heeft te maken met de woningmarkt (vraag naar woningen in het buitengebied) en de opties die er zijn. De betreffende woning mag namelijk zowel op uw eigen perceel of op een locatie van derden gerealiseerd worden in het landelijk gebied. De bestemming van het betreffende perceel wordt dan omgezet naar een woonbestemming.

Doorverkoop

Bij de aankoop van een perceel met een aantal ‘verouderde’ gebouwen en zijn er geen plannen om agrarische activiteiten te ontplooien, dan is de regeling interessant. Ook als u de gesloopte meters of verworven woontitel wilt doorverkopen. Loodsen, stallen, silo’s, maar ook sleufsilo’s vallen onder deze regeling. Het is hierbij niet verplicht om alle gebouwen op het terrein te slopen. Indien gewenst kan een deel blijven staan.

Potentie

De opmars van de Ruimte voor Ruimte regeling in de noordelijke provincies laat zien dat nog veel percelen in het buitengebied kunnen profiteren van deze regeling. Ook in de rest van ons land wordt er nog altijd gebruikgemaakt van deze optie.

Adviesgesprek

Meer weten over de mogelijkheden of wilt u advies van een expert? Neem dan contact op met Schep Makelaardij: de kenners van het buitengebied. Wij adviseren u graag! Aarzel niet te lang, want eenmaal begonnen met de sloopwerkzaamheden is een beroep doen op de regeling niet meer mogelijk.


Door: Richard Bender


Terug naar het overzicht