Regeling gericht opkoop veehouderijen

Bij de ‘Regeling gerichte opkoop veehouderijen’ gaat het om aankopen van veehouderijen door provincies. Provincies kunnen hiervoor actief veehouders benaderen, maar veehouders kunnen zichzelf ook melden bij hun provincie dat zij interesse in verkoop hebben. Deze vrijwillige regeling is gericht op bedrijven met een hoge stikstofuitstoot binnen tien kilometer van een Natura 2000-gebied.

Het kabinet wil ervoor zorgen dat in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau zit. Op dit moment wordt deze natuur te veel belast met stikstof. Om deze belasting te verlagen vraagt dit inzet van iedere sector, ook van de landbouw.

Sluiting bedrijfslocatie

De regeling is gericht op het kunnen opkopen van ‘piekbelasters’: bedrijven die een relatief hoge belasting veroorzaken op nabijgelegen Natura 2000-gebieden die stikstofgevoelig én overbelast zijn. Voorwaarde voor de aankoop door provincies is dat de veehouderijlocatie sluit.

Sinds de start van de regeling in november 2020 is er veel onduidelijkheid over de randvoorwaarden. Zo werd eerder dit jaar bekend dat deelnemers aan de regeling niet elders een nieuw of andersoortige landbouwbedrijf mogen opstarten in het buitengebied. Dit zogeheten beroepsverbod is sindsdien duidelijk ingekaderd in de regeling.

Professionele ondersteuning

Agrarische bedrijven die overwegen om deel te nemen aan deze regeling kunnen bij Schep Makelaardij aankloppen voor advies, hulp en ondersteuning bij deze bijzondere vorm van bedrijfsbeëindiging. Juist omdat de regeling nieuw is, is professionele begeleiding essentieel. Alleen op die manier kan de regeling ook naar uw volle tevredenheid worden toegepast, voorzien van uw eigen wensen en behoeften.

Meerdere opties

Wellicht is deze regeling één van de zaken die u overweegt en wilt u ook andere opties bekijken. Dan biedt een adviesgesprek met één van onze landelijk wonen experts uitkomst. Door alle opties, voor- en nadelen, naast elkaar te zetten, kunt u een weloverwogen besluit nemen over de toekomst van u, uw familie, personeel en het bedrijf zelf. 

Meer weten of een adviesgesprek aanvragen? Neem contact op met Schep Makelaardij, experts van het buitengebied.


Door: Richard Bender


Terug naar het overzicht