Onteigeningswet

Het is de ergste nachtmerrie voor een ondernemer in het buitengebied, maar als de overheid aan alle regels heeft voldaan, dan mag er vanuit de onteigeningswet begonnen worden met onteigenen. Daar moet dan wel een volledige vergoeding van de financiële schade tegenover staan. En dat maakt het proces extra lastig, want wat behoort wel en wat behoort niet tot de financiële schade.

Bepaalde zaken als vermogensschade en inkomensschade zijn relatief gemakkelijk aan te tonen, maar voor het nauwkeurig omschrijven en indexeren van bijkomende schade – zoals verhuisschade - is een onteigeningsdeskundige nodig. Schep heeft veel ervaring in het onderhandelen met overheden: onpartijdig en eerlijk. Dat zorgt voor een zuivere begroting en schadeloosstelling. Zo zijn we al jarenlang in gesprek met overheden als er plannen zijn voor de aanleg van een nieuwe weg of spoorlijn, voor uitbreiding van woning- en industriegebieden of bij dijkversterkingen.

Rechtspositie

Gelukkig wordt een onteigeningsprocedure niet vaak gestart. Meestal gaat de aankoop van gronden in goed overleg, maar soms weten eigenaren hun rechtspositie niet en dan kunnen de ervaren onderhandelaars van de rijksoverheid u gemakkelijk met ‘een kluitje in het riet’ sturen. Schep komt op voor de individuele belangen bij het aankopen van grond en/of opstallen. Wij zorgen met onze kennis over waardebepalingen, de ins- en outs van de onteigeningswet en de vele jurisprudentie op dit vlak voor een maximale financiële compensatie. Als gecertificeerd taxatiebureau kunnen wij ook de officiële waarde van een onroerend goed vaststellen.

Expansiedrift

Nu de economie weer volop floreert, worden oude bouwplannen weer uit de kast getrokken, wegen verbreed en industrieterreinen aangelegd op plekken waar jarenlang landbouw is bedreven. Het buitengebied staat altijd extra onder druk als de economie zorgt voor expansiedrift. Schep Makelaardij is hierop voorbereid, helpt zijn klanten om vervelende situaties te voorkomen en begeleidt mensen die toch in een onteigeningsprocedure zijn gekomen intensief.

Meer informatie over de regelgeving omtrent onteigening? Klik dan hier of neem contact op met één van onze experts en wij nemen het gehele proces rustig met u door.


Door: Richard Bender


Terug naar het overzicht