Leegstand blijft aanhouden

Ondanks de andere berichten in deze nieuwsbrief over toenemende interesse voor het buitengebied kampen veel landelijke regio’s met leegstand van vaak oude agrarische objecten. De leegstand hier overtreft zelfs de leegstand in kantoren en winkels. Door veranderende wetgeving en schaalvergroting in de land- en tuinbouw daalt het aantal agrarische ondernemers drastisch en staan veel agrarische bedrijven leeg. Volgens recent onderzoek van Wageningen Environmental Research loopt dat de komende tien jaar nog enorm op. Alleen al in Noord-Brabant betekent dat 2,5 miljoen vierkante meter extra leegstand dankzij onder meer vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Over heel Nederland gaat dat dan om 40 miljoen vierkante meter.

Het nieuwe onderzoek naar leegstand van agrarisch vastgoed gaat uit van het peiljaar 2017, en is een actualisatie van het eerdere onderzoek van Wageningen Environmental Research, dat gebaseerd was op het peiljaar 2012 (toen nog onder de naam Alterra uitgevoerd). Het onderzoek laat zien dat de afgelopen vijf jaar agrarische bedrijven op ruim tweeduizend locaties (hetgeen neerkomt op 1,4 miljoen vierkante meter aan objecten) zijn vrijgekomen.

Oorzaak

Er worden een aantal oorzaken gegeven voor die stijging. Eén van de belangrijkste is het gebrek aan opvolgers. Wanneer u een dagje ouder wordt, wordt de vraag wie uw agrarisch bedrijf overneemt steeds prangender. Zeker als er binnen uw familie geen geschikte opvolger is. Een deel van de boeren met kleine en middelgrote bedrijven besluit dan ook om te stoppen. Zo ontstaat vrijkomend agrarisch gebied dat wordt aangeboden op de markt. Bij deze vrijkomende agrarische ruimte gaat het om een grote hoeveelheid landelijke gebieden die hun agrarische functie verliezen.

Meerdere redenen

Schaalvergroting in de landbouw is een andere belangrijke redenen dat steeds meer boerderijen leeg komen te staan. De gemiddelde oppervlakte per bedrijf stijgt, maar het aantal boerderijen neemt af. Tot slot kunnen simpelweg niet alle boeren kiezen voor multifunctionele landbouw. Bijvoorbeeld omdat de gebouwen niet voldoen aan de eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn.

Herbestemming

Hoewel de oplopende leegstand geen goed nieuws is, zien sommige partijen juist kansen. Met name een transitie van agrarische objecten naar andersoortige bestemmingen lijkt kansrijk de komende jaren. Herbestemmen of slopen zijn twee mogelijke oplossingen. Voor herbestemming is een functiewijziging van uw agrarische zaken nodig. Dat is vaak een lastige en langdurige procedure. Toch kan het voor u de beste optie zijn. In dat geval is Schep Makelaardij u graag van dienst.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over herbestemming, slopen of alternatieve plannen voor vrijkomende agrarische bebouwing? Neem dan gerust contact met ons op en wij staan u graag te woord.


Door: Richard Bender


Terug naar het overzicht