Landelijk wonen populair door thuiswerken

Thuiswerken maakt voor veel mensen landelijk wonen mogelijk: minder woon-werk verkeer stimuleert werkonafhankelijk wonen in landelijke gebieden. Waar voorheen de grote stad een handige plek was om te wonen, omdat het dichtbij kantoor was, zien we nu een verschuiving van Randstad naar landelijke gebieden in Oost en Noord Nederland.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht de trek uit Amsterdam. Hieruit blijkt dat het inwonertal van de regio waarin onze hoofdstad gelegen is al sinds 2014 afneemt en vanaf april 2020, toen we in de eerste lockdown zaten, zelfs sterk afneemt. Gebieden als de Veluwe, Drenthe, Groningen en ook de Achterhoek verwelkomden juist meer mensen.

Volgens het onderzoeksbureau kan corona ervoor zorgen dat Nederlanders verder van hun werk gaan wonen, maar zijn exacte cijfers hierover nog niet bekend. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) meldde begin dit jaar dat tien procent van de huizenkopers uit de Randstad kiest voor een woning verder weg dan voorheen.

Rust en ruimte

Allemaal signalen dat de woonbehoefte verandert nu thuis ook een werkplek is geworden. Het thuiswerken, dat door de coronamaatregelen het afgelopen jaar flink is toegenomen, blijkt een prikkel om over de woonsituatie na te gaan denken.

Na een korte inventarisatie ontdekken veel mensen dat een vrijstaande woning buiten de Randstad evenveel kost als het appartementje van zeven hoog in IJburg. Omdat het kantoor of ander soortige werkplek in Amsterdam dichtbij is, werd de woonruimte als ideaal ervaren. Nu de binding met kantoor een stuk minder is, wordt de woning ook tegen het licht gehouden. De behoefte aan rust en ruimte is groter, ook omdat rust en ruimte het thuiswerken vergemakkelijkt.

Nieuwe kansen

Vorig jaar werd de tendens al ingezet, toen langzaam maar zeker thuiswerken de norm werd. Dit nieuwe normaal zorgt voor nieuwe kansen op de woningmarkt. Zowel voor de kopers die vanuit de Randstad vertrekken als voor de verkopers met een (agrarisch) object in het buitengebied.

Het massaal verhuizen is nog niet begonnen en zal wellicht ook wel nooit plaatsvinden, maar voor wie nu de stap durft te zetten zijn er legio mogelijkheden. Schep Makelaardij neemt graag de rust om naar uw verhaal te luisteren. We nemen vooroordelen van het platteland snel weg en laten u de ongekende mogelijkheden zien die het Nederlandse buitengebied heeft.

Omdat thuiswerken het autoverkeer beperkt, is het forensisch gedrag na verhuizing vanuit stedelijke gebieden niet direct nadelig voor het milieu of de wegbelasting.

Respect voor platteland

Uiteraard respecteren we daarbij de huidige (infra)structuur en balans, omdat het buitengebied al bewoners kent die daar hun plaats hebben verdiend. Een goede integratie van nieuwe bewoners in ons mooie, maar kwetsbare buitengebied is enorm belangrijk voor het behoud van die zo gewilde rust en ruimte.

Meer weten over de mogelijkheden voor een woon- en werkplek in het buitengebied? Neem contact op met Schep Makelaardij voor een vrijblijvend gesprek.


Door: Richard Bender


Terug naar het overzicht