Landbouwsector krijgt extra geld voor klimaatregels

De landbouw in Nederland krijgt ruim één miljard euro beschikbaar om aan de reductiemaatregelen en milieueisen van het klimaatakkoord te voldoen. De klimaattafel landbouw pleitte hier al langer voor en nu het akkoord bijna identiek is aan het conceptakkoord van landbouwtafelleider Pieter van Geel kan de veehouderij en glastuinbouw rekenen op een verdubbeling van het budget.

Ook minister Carola Schouten is tevreden over het akkoord. Volgens haar ministerie is het akkoord ‘goed te verteren’. Schouten is vooral blij met het feit dat boeren vrijwillig mogen aanhaken, niemand wordt verplicht aan deze taakstelling mee te doen. Uiteraard moet er wel een hoop gebeuren om de doelstellingen te bereiken en dus is participatie van zoveel mogelijk boeren gewenst, maar het is geen kwestie van moeten.

Extra ruimte voor investeringsplannen

Belangrijk is natuurlijk dat de landbouwers die mee willen doen zien dat er een verdienmodel is. Want boeren zijn ondernemers en die willen ook brood op hun eigen plank. Investeren in vastgoed of ontwikkeling van het buitengebied kan alleen als de core business geld oplevert. Het klimaatakkoord biedt hiervoor ruimte en als de extra miljoenen die nu vrijkomen goed worden besteed dan zal dit akkoord – op termijn – zeker een positieve bijdrage leveren aan de mogelijkheden voor de (duurzame) bouw- en verbouwplannen op agrarische bedrijven.

Advies op maat

Wilt u ook weten wat het klimaatakkoord voor uw onderneming en uw toekomstplannen betekent? Neem dan contact op met Schep Makelaardij en laat u adviseren door makelaars die bekend zijn met de wettelijke wegen, subsidie- en stimuleringsregelingen én de recente ontwikkelingen in de landbouwsector.

 


Door: Richard Bender


Terug naar het overzicht