Intensiveringsslag asbestsanering in buitengebied noodzakelijk

Hoewel er al heel veel asbestsaneringen hebben plaatsgevonden en er regelmatig saneringen zichtbaar zijn in het buitengebied ligt de agrarische sector volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) nog lang niet op schema voor 2025, het jaar waarin het verbod op asbestdaken van kracht wordt. Het EIB heeft in opdracht van VERAS (de brancheorganisatie van sloopaannemers) de toekomstperspectieven en ontwikkelingen voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche onder de loep genomen. Het agrarisch segment wordt door die branche als grootste groeisector aangemerkt omdat er de komende zes jaar nog ruim tachtig miljoen vierkante meter asbestdaken bij landbouwbedrijven gesaneerd moet worden.

Dit jaar en in de afgelopen jaren is telkens elf tot twaalf miljoen vierkante meter aan asbestdaken verwijderd in het buitengebied. Doorgerekend zou dat betekenen dat er tussen nu en 2025 nog ongeveer 72 miljoen vierkante meter gesaneerd moet worden. Dat zou neerkomen op acht miljoen niet-gesaneerde daken rondom de agrarische bedrijven in Nederland. Om dat de voorkomen is volgens het EIB een flinke intensiveringsslag noodzakelijk.

Flinke omzetstijging

Overigens legt het asbestverbod de sloop- en asbestverwijderingsbranche geen windeieren: de omzet uit asbestverwijdering is tussen 2013 en 2018 meer dan €100 miljoen euro hoger geworden. Bedrijven die asbest verwijderen stuurden in 2013 nog voor €190 miljoen euro aan facturen en in 2018 was dat getal al gestegen naar ruim €300 miljoen, voornamelijk afkomstig uit de agrarische sector.

Verwachtingen

Deze trend zal zich de komende jaren dus voortzetten en waarschijnlijk zelfs nog iets forser worden. De omzetverwachting voor 2023 ligt volgens het EIB op circa €360 miljoen euro per jaar. Hetgeen voor de boeren betekent dat asbestverwijderingsbedrijven de komende tijd nog drukker worden en een afspraak inplannen lastig kan zijn. Tijdig contact zoeken bij een saneringswens is dan ook ten zeerste aan te raden, want 2025 lijkt ver weg, maar voor u het weet is het al zover en moet uw volledige boerderij asbestvrij zijn gemaakt. Wacht dus niet tot het laatste moment alvorens hiermee te starten.

Begeleiding

Bij het verbouwen, slopen of uitbreiden van agrarisch vastgoed kan u dus te maken krijgen met asbestsaneringen. Schep Makelaardij helpt u graag bij het planproces voor deze bouwopties. Ook kunnen we na afloop van de sanering een nieuwe taxatie verrichten, een functiewijziging doorvoeren op het gesaneerde object of helpen bij de verkoop van het agrarisch vastgoedobject. Meer informatie over onze begeleidingsmogelijkheden voor, tijdens of na de asbestsanering? Neem gerust contact met ons op.


Door: Richard Bender


Terug naar het overzicht