Herbestemming agrarisch vastgoed

Voor herbestemming is een functiewijziging van uw agrarische zaken nodig. Dat is vaak een lastige en langdurige procedure. Toch kan het voor u de beste optie zijn. In dat geval is Schep Makelaardij u graag van dienst. Een herbestemming van agrarisch vastgoed is namelijk niet zomaar geregeld, daar komt vaak heel wat bij kijken.

Het buitengebied is aan het veranderen. Oorzaak daarvan is dat het agrarisch gebied in Nederland steeds minder wordt gebruikt voor landbouwactiviteiten. De beperkte grond in ons land krijgt een andere functie. Schaalvergroting in de landbouw is een van de redenen dat steeds meer boerderijen leeg komen te staan. De gemiddelde oppervlakte per bedrijf stijgt, maar het aantal boerderijen neemt af. Een deel van deze boerderijen zal een andere invulling krijgen en een deel van de panden zal leeg komen te staan.

Agrarische herbestemming

Bij de aankoop van vastgoed op het platteland, rust er meestal een agrarische bestemming op het vastgoed. Dit kan een probleem vormen, bijvoorbeeld als u wilt verbouwen, als u een agrarisch bedrijf koopt dat u niet meer voor agrarische doeleinden wilt gebruiken of als u wilt ondernemen in niet-agrarische sectoren, zoals recreatie, horeca of zorg. Om de functie te veranderen moet u in de meeste gevallen de bestemming van het vastgoed wijzigen, oftewel: u moet het agrarisch of landelijk vastgoed herbestemmen.

Dit omvat zaken als: staat het pand op de monumentenlijst, is er een bestemmingsplan, hoe zit het met de omgevingsvergunning en valt het agrarisch vastgoed onder een bouwbesluit. Allemaal zaken die inzichtelijk gemaakt dienen te worden alvorens er kan worden overgegaan tot een herbestemmingsplan.

Vrijkomende agrarische bebouwing

Bij vrijkomende agrarische bebouwing (vab’s) gaat het om een bepaalde (vaak grote) hoeveelheid landelijke bedrijfsruimte die leeg staat of komt te staan. De algehele verwachting is dat tussen nu en 2030 een oppervlakte van ten minste 32 miljoen m² hun agrarische functie zullen verliezen. Daarvan zal ongeveer de helft een andere invulling kunnen vinden. De resterende circa 15 miljoen m² zal (blijvend) leegstaan.

Herbestemmingsprocedure

Dit kan voorkomen worden door met experts te praten over een herbestemmingsprocedure. Schep Makelaardij voorziet in ondersteuning als het gaat om agrarische (her)bestemming van vastgoed of gronden en helpt u bij het aankopen, inrichten of verkopen van vrijkomende agrarische bebouwingen (vab’s). Dankzij onze kennis van de markt en het buitengebied is een passende oplossing altijd dichtbij.

Meer weten over de mogelijkheden bij een functiewijziging van agrarisch vastgoed? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.


Door: Richard Bender


Terug naar het overzicht