Goede begeleiding bij functiewijziging houdt platteland leefbaar

Dat schaalvergroting en specialisering zorgt voor een andere agrarische en landelijke vastgoedmarkt is allang geen nieuws meer. Maar de direct betrokkenen krijgen vaak veel over zich heen als er een functiewijziging wordt doorgevoerd: sloopregelingen, ruimte voor ruimte-regelingen of rood voor rood. En dan hebben we het nog niet eens over bestemmingsplanwijzigingen of structuurvisies waarmee rekening gehouden dient te worden. Alles met als doel om het buitengebied duurzaam te houden en verloedering tegen te gaan.

Begeleiding

Om te voorkomen dat bepaalde investeringsplannen voorgoed in de ijskast verdwijnen of leegstaande gebouwen na de functiewijziging verpauperen, heeft Schep deskundige begeleiders die zorgen voor een succesvolle afwikkeling bij de functiewijziging van het betreffende vastgoed object(en).

Fiscaal aantrekkelijk

Allereerst is het zaak om te inventariseren of de herbestemming in het landelijk gebied fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden. Schep ondersteunt bij de complexe wet- en regelgeving, die per provincie en zelfs per gemeente kunnen verschillen. Wij weten voor welke fiscaal aantrekkelijke regelingen u in aanmerking komt, zodat we gezamenlijk tot de best mogelijke keuzes komen. Verder is het goed om rekening te houden met externe partijen als de belastingdienst, maar ook met planontwerpen, aanbestedingstrajecten en een financiële planning, want bij een functiewijziging zitten de opbrengsten aan het einde van het traject en de uitgaven juist in het begin.

Omgevingswet

Daarnaast is er door de Rijksoverheid een omgevingswet vastgesteld. Het is goed om te weten dat deze in 2021 van kracht wordt. In bepaalde gevallen is het slim om te wachten op die wetgeving, in andere gevallen is het juist zaak om alles voor de invoering van de omgevingswet nog af te wikkelen.

Ruimtelijke projecten

Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet, zo staat te lezen op de website van de Rijksoverheid. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. De wet treedt in 2021 in werking. Er is in totaal € 90 miljoen euro vrijgemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het bijbehorend digitaal stelsel. Met de omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten, ook in het buitengebied. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op vrijstaande agrarische bebouwing (VAB) of de bouw van windmolenparken.

Uitgangspunten omgevingswet

  • Het kabinet wil de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • Duurzame projecten (zoals windmolenparken en zonneakkers) stimuleren;
  • Gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven, zodat zij hun omgevingsbeleid kunnen afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Zijn er plannen om een functiewijziging door te voeren door middel van een functieverandering, herontwikkeling, inbreiding, agrarische bebouwing of sloop? Klik dan hier of neem eens contact op met Schep Makelaardij en laat u informeren over de begeleidingsmogelijkheden.

 


Door: Richard Bender


Terug naar het overzicht