Bedrijfsfinanciering onder druk

Bedrijven in de agrarische sector in Nederland zijn vaak kapitaalintensief. Nederlandse boeren zijn gewend om de grens op te zoeken van wat mogelijk is. De toekomstige financierbaarheid van boeren en tuinders staat onder druk. Door de steeds hogere wet- en regelgevingseisen, de wisselende inkomsten en daarmee soms wankele financiële posities hebben invloed op het investeren in innovaties en duurzaamheid.

Deze conclusies trekt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een notitie die het heeft verstuurd op verzoek van de Vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer.

Als oorzaken noemt de NVB de stijgende kosten en het achterblijven van (hogere) opbrengsten. Aangezien dit in veel agrarische sectoren al jaren het geval is, staat dit toekomstige financiering in de weg. Vooral meerjarige investeringen komen onder druk te staan. Veel ondernemers in de agrarische sector zien nog wel kans om gedurende het lopende kalenderjaar de (noodzakelijke) investeringen te verrichten, maar durven of kunnen niet alvast vooruitlopen op de komende jaren.

De NVB stelt dat het Nederlandse bankwezen de agrarische ondernemers tegemoet moet komen door te faciliteren bij het uitvoeren van duurzaamheidsinvestering. De extra kosten komen namelijk in veel gevallen niet terug in een extra vergoeding in de voedselketen waaraan de agrarische producten geleverd worden.

Als in 2023 de Basel IV-richtlijnen worden ingevoerd, zal de druk op financierbaarheid bij banken alleen maar toenemen, zo verwacht de koepelorganisatie. “Kern van deze nieuwe regelgeving rondom kapitaaleisen is, dat banken aangestuurd zullen worden om ondernemers nog meer te financieren op basis van rentabiliteit en liquiditeit in plaats van op de waarden als bijvoorbeeld grond, gebouwen en installaties”, zo staat te lezen in het rapport.

Jarenlange optelsom

Al jaren domineert het tekort aan bedrijfsopvolgers het nieuws over de land- en tuinbouwsector. De meeste boeren van 55 jaar of ouder hebben geen directe opvolger. Naar verwachting zullen hierdoor in de komende jaren een kleine 15.000 agrarische ondernemingen ter ziele gaan.

Reden? Vaak is het niet verkrijgen van een financiering een drempel voor een bedrijfsovername. Door de schaalvergroting ontstaan kapitaalintensievere bedrijven, waardoor het ophoesten van bedragen die gemoeid gaan met een overname steeds moeilijker wordt.

De NVB stelt vast dat er de komende tijd een aantal zaken verbeterd moeten worden om het financieringsklimaat te verbeteren: stimuleren van een eerlijke prijs, ondernemerschap en kennisontwikkeling. Daarnaast moet er een gelijk internationaal speelveld komen en een verdienmodel voor agrariërs die bereid zijn te investeren in duurzaamheid.

Kennis en expertise

Schep Makelaardij zet zich niet alleen in voor behoud van erfgoed, maar is ook dé specialist als het gaat om regelgeving en kent de mogelijkheden voor financiering in het buitengebied. Onze experts beschikken over de noodzakelijke kennis en expertise om te adviseren en te ondersteunen. We zijn daarmee een onmisbare gespreks- en sparringpartner bij bedrijfsfinancieringen in de agrarische sector.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op


Door: Richard Bender


Terug naar het overzicht