Bedrijfsbeëindiging en wat nu?

Het stoppen van een bedrijf gebeurt nooit zonder reden en er komt altijd emotie bij kijken. Toch is het zaak om juist op die momenten goed de regels in de gaten te houden, want het aantal juridische en fiscale aspecten loopt vaak enorm op. Als makelaarskantoor begeleiden wij onze klanten tijdens dit complexe traject van het begin tot het eind.

Om te beginnen stellen wij een aantal belangrijke vragen: Is het verstandig om het bedrijf volledig of in gedeelten te verkopen? Wat is fiscaal de gunstigste manier van stoppen? Start u een ander soort bedrijf op? ​Wilt u in of bij het bedrijfspand blijven wonen? Allemaal zaken die heel persoonlijk zijn, maatwerk advies en begeleiding vereisen en waar geen standaard antwoorden voor zijn. Ieder bedrijf, dus ook ieder beëindigingsproces is anders. Er is geen algemene handleiding. Maar zorg er wel altijd voor dat er een begeleider is die u kunt vertrouwen, kennis van zaken heeft en onafhankelijk opereert, zowel bedrijfsmatig als financieel.

Fiscale consequenties

Als uit het voorgesprek naar voren komt dat bedrijfsbeëindiging de beste optie is, dan volgt er een fiscale afrekening over de zakelijke eigendommen, zoals het pand (opbrengst minus boekwaarde), de inventaris (opbrengst minus boekwaarde), goodwill en de eventueel opgebouwde Fiscale Oudedag Reserves (FOR). In geval van opvolging zullen bepaalde zaken fiscaal moeten worden overgedragen. De opbrengst van de panden wordt – na aftrek van de geldende stakingsfaciliteiten - progressief belast en dat gebeurt door een fiscalist die vanuit Schep uw faciliteiten in kaart brengt.

Financieel plan

Vervolgens volgt de fiscale afrekening. Houd altijd rekening met eventuele zakelijke kosten die nog kunnen doorlopen na de definitieve bedrijfsbeëindigingsdatum. De boekhouder of accountant is vaak nog ruim een jaar bezig met de afwikkeling van alle administratieve zaken. Vooral vanuit de belastingdienst willen er nog weleens naheffingen komen. Neem dit soort afwegingen daarom altijd op in het financieel plan dat wordt opgesteld zodra er besloten is tot bedrijfsbeëindiging over te gaan.

Juridische consequenties

Het afronden van verplichtingen of overeenkomsten vormt een ander belangrijk punt. Denk aan huur- of inhuurcontracten, maar ook aan samenwerkingen met bijvoorbeeld leveranciers. Als er sprake is van een overname of opvolging dan worden de juridische rechtspersonen aangepast, bij een volledige staking vervalt de overeenkomst volledig. Ook dan kunnen er nog afrekeningen volgen, afhankelijk van de soort overeenkomst.

Tijdig starten met afwikkeling

Zo gaan arbeidscontracten, wettelijk bepaald bij een bedrijfsovername, één op één over naar de nieuwe eigenaar. Andere – lange termijnovereenkomsten, waaronder lidmaatschappen, abonnementen en verzekeringspolissen dienen allemaal tijdig te worden opgezegd. Laat u daarom altijd in een vroeg stadium goed informeren en begeleiden. Schep Makelaardij heeft ervaren deskundigen die helpen bij een vloeiende afwikkeling.

Rustig bespreken en afhandelen

Naast de fiscale en juridische consequenties is er natuurlijk ook altijd nog de factor emotie. Dat mag niet onderschat worden. Schep kiest daarom voor een zeer persoonlijk traject, waarbij alles rustig wordt besproken en afgehandeld. Zo krijgt u nooit het idee dat er ineens wel heel veel op u afkomt. U mag van Schep verwachten dat ze daarin ontzorgen, ondersteunen en oplossingen aandragen.

Meer weten of concrete vragen over bedrijfsbeëindiging? Klik dan hier of neem gerust contact met ons op!


Door: Richard Bender


Terug naar het overzicht