Aan uw thuis werken

Het afgelopen jaar stond in het teken van thuiswerken, in en om het huis werken en thuis moeten blijven. De woning als laatste toevluchtsoord, de veilige basis. Voor mensen in het buitengebied is hun woning altijd al een plek geweest om tot rust te komen, zichzelf te zijn en de boel de boel te laten. Maar ook daar heeft de aanhoudende coronacrisis huisgehouden.

Het natte en late voorjaar zorgde ervoor dat boeren en telers zich in een soort van quarantaine waanden, veroorzaakt door het weer in Nederland. Inmiddels hebben de meesten wel een tijdslot gevonden waarin kon worden ingezaaid. De eerste bespuitingen zijn zelfs al afgerond.

De regen zorgt voor groeizaam weer en dat is positief. De versoepelingen gaan in deze fase van het jaar ook steeds sneller, waardoor ook op dat vlak weer hoop en perspectief komt. De horeca heropend en dus zal de vraag naar producten uit de land- en tuinbouw ook weer gaan toenemen.

Over vraag gesproken: de vraag naar woningen blijft onverminderd hoog. Het woningtekort zal nog wel even aanhouden ook, zo is de verwachting. Extra belangrijk om in tijden van koop- of verkoop de juiste keuzes te maken. Schep Makelaardij informeert u in deze nieuwsbrief over zaken als thuiswerken, de regeling gerichte opkoop veehouderijen en herbestemmingsmogelijkheden op agrarisch vastgoed. 

Wij wensen u allen een prachtige zomer toe, met veel positief nieuws en een tijd waarin u blijft werken aan uw huis én uw thuis.

Met vriendelijke groet,

Harold van Rooij (directeur Schep Makelaardij)Terug naar het overzicht