Filter nieuws

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Actueel

Schep, trotse sponsor verlichte proeverijen route!
De verlichte proeverijenroute is een verrukkelijke ontdekkingstocht over het platteland. Letterlijk en figuurlijk wordt het licht gezet op streekproducten, de boerenbedrijvigheid en het agrarisch erfgoed. Lees verder
Buitenstate Magazine
Buitenstate Magazine December 2017 Lees verder
Wellicht 'nieuwe kans' voor oude agrarische objecten
Als specialist in ‘buitenwonen’ zien we regelmatig objecten voorbijkomen die gedateerd zijn, te kampen hebben met achterstallig onderhoud of gewoon de tand des tijds niet hebben doorstaan. Soms vinden wij gepassioneerde kopers die de schouders eronder willen zetten, maar vaak is sloop toch de enige oplossing. Met de oprichting van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is er wellicht een mogelijkheid gekomen deze vaak monumentale gebouwen te redden. Lees verder
Voorwoord
In onze laatste nieuwsbrief van dit jaar zoomen we in op actueel nieuws en marktperspectieven voor 2018. De markt voor agrarisch vastgoed zit weer in de lift, vooral woonboerderijen zijn in trek. Daarnaast lijkt het erop dat de rente ook in 2018 laag blijft, evenals de overdrachtsbelasting. Lees verder
Trend: handelen in grond is nog steeds lucratief
Goede landbouwgrond is schaars in Nederland, dat is een bekend gegeven. Ook de stijgende prijzen per hectare zijn niet nieuw, maar er is in 2017 wel een beweging zichtbaar die erop duidt dat dit ten kosten gaat van de verkoop van complete agrarische bedrijven. Waar de grondprijzen zich stabiliseren ten opzichte van 2016 is de vraag naar complete bedrijven de laatste jaren afgenomen. Voorheen wilde men graag woning, bedrijfspanden en grond in één keer aanschaffen, de nog steeds voortdurende schaalvergroting zorgt ervoor dat het alleen aankopen of huren van grond sterk in de lift zit. Lees verder
Agrarische vastgoedmarkt zit in de lift
Landelijk en agrarisch vastgoed is populair. Vooral woonboerderijen zijn in trek. In de eerste helft van 2017 werd ten opzichte van 2016 bijna een kwart woonboerderijen meer verkocht. De stijgende belangstelling wordt volgens de NVM vakgroep ‘Agrarisch en Landelijk vastgoed’ onder meer veroorzaakt doordat landbouw in het regeerakkoord weer een prominente plek heeft gekregen, waardoor het vertrouwen in de toekomst gestegen is. Zaken als het fosfaatrechtenstelsel en de fipronil-affaire staan een verdere groei in de komende tijd niet in de weg. Lees verder