Filter nieuws

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Actueel

Kabinet investeert in jonge boeren
Om de toekomst van onze voedselproductie ook in de toekomst te garanderen heeft de landbouwsector opvolgers en jonge starters nodig. Door de Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) in te stellen hoopt het kabinet jonge boeren te interesseren om een agrarisch bedrijf te starten of over te nemen. Het gaat om een totaalbedrag van €75 miljoen euro, waarmee het Rijk garant kan staan voor financiers die leningen verstrekken aan jonge boeren die een bedrijf starten of overnemen. Het kabinet verwacht hiermee ook innovaties en duurzame bedrijfsontwikkelingen te stimuleren. Ook wordt ruim €11 miljoen euro van het totaalbedrag besteed aan opleidingstrajecten. Lees verder
Intensiveringsslag asbestsanering in buitengebied noodzakelijk
Hoewel er al heel veel asbestsaneringen hebben plaatsgevonden en er regelmatig saneringen zichtbaar zijn in het buitengebied ligt de agrarische sector volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) nog lang niet op schema voor 2025, het jaar waarin het verbod op asbestdaken van kracht wordt. Het EIB heeft in opdracht van VERAS (de brancheorganisatie van sloopaannemers) de toekomstperspectieven en ontwikkelingen voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche onder de loep genomen. Het agrarisch segment wordt door die branche als grootste groeisector aangemerkt omdat er de komende zes jaar nog ruim tachtig miljoen vierkante meter asbestdaken bij landbouwbedrijven gesaneerd moet worden. Lees verder
Bedrijfsbeëindiging en wat nu?
Het stoppen van een bedrijf gebeurt nooit zonder reden en er komt altijd emotie bij kijken. Toch is het zaak om juist op die momenten goed de regels in de gaten te houden, want het aantal juridische en fiscale aspecten loopt vaak enorm op. Als makelaarskantoor begeleiden wij onze klanten tijdens dit complexe traject van het begin tot het eind. Lees verder
Onteigeningswet
Het is de ergste nachtmerrie voor een ondernemer in het buitengebied, maar als de overheid aan alle regels heeft voldaan, dan mag er vanuit de onteigeningswet begonnen worden met onteigenen. Daar moet dan wel een volledige vergoeding van de financiële schade tegenover staan. En dat maakt het proces extra lastig, want wat behoort wel en wat behoort niet tot de financiële schade. Lees verder
Kerstgroet en 2018 in vogelvlucht
Het jaar is alweer bijna om. Twaalf maanden waarin de woningmarkt nog steeds volop in beweging is. En ook voor komend jaar zijn de voorspellingen positief. Bij Schep Makelaardij zijn we trots op de succesvolle begeleiding die we hebben mogen doen bij de koop- en verkooptrajecten van onze klanten. In het filmpje komen enkele voorbeelden voorbij, maar elke succesvolle bemiddeling in 2018 is voor ons waardevol en motiveert om in 2019 het minstens zo goed te gaan doen voor de cliënten die op ons vertrouwen. Lees verder
Goede begeleiding bij functiewijziging houdt platteland leefbaar
Dat schaalvergroting en specialisering zorgt voor een andere agrarische en landelijke vastgoedmarkt is allang geen nieuws meer. Maar de direct betrokkenen krijgen vaak veel over zich heen als er een functiewijziging wordt doorgevoerd: sloopregelingen, ruimte voor ruimte-regelingen of rood voor rood. En dan hebben we het nog niet eens over bestemmingsplanwijzigingen of structuurvisies waarmee rekening gehouden dient te worden. Alles met als doel om het buitengebied duurzaam te houden en verloedering tegen te gaan. Lees verder