Filter nieuws

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Actueel

Landelijk wonen nog steeds in trek
De markt koelt iets af, maar landelijk wonen is nog steeds in trek. Ook de prijzen stijgen nog steeds. Een belangrijke factor is en blijft de bestemming van het aan- of verkoopobject. Landelijk wonen staat niet alleen voor agrarische bebouwingen, maar ook voor bungalows, herenhuizen, villa's, landhuizen en landgoederen. Maar ook voor een eengezinswoning in het landelijk gebied of een woonboerderij. De markt hiervoor is “onvergelijkbaar”, zo stelt NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijke Vastgoed voorzitter Ard Klijsen vast. “Maar de markt is wel evenwichtig geworden.” Lees verder
Leegstand blijft aanhouden
Ondanks de andere berichten in deze nieuwsbrief over toenemende interesse voor het buitengebied kampen veel landelijke regio’s met leegstand van vaak oude agrarische objecten. De leegstand hier overtreft zelfs de leegstand in kantoren en winkels. Door veranderende wetgeving en schaalvergroting in de land- en tuinbouw daalt het aantal agrarische ondernemers drastisch en staan veel agrarische bedrijven leeg. Volgens recent onderzoek van Wageningen Environmental Research loopt dat de komende tien jaar nog enorm op. Alleen al in Noord-Brabant betekent dat 2,5 miljoen vierkante meter extra leegstand dankzij onder meer vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Over heel Nederland gaat dat dan om 40 miljoen vierkante meter. Lees verder
Voorwoord
We gaan de zomerperiode in. Maar de huizenmarkt kent meestal ook een zomerdip, de molen draait nu nog op volle toeren. Zoals u in deze nieuwbrief zult lezen is het buitengebied in trek en blijft de vraag naar woningen. Hét gespreksonderwerp van deze zomer is natuurlijk het klimaatakkoord. Er valt veel over te zeggen: positief en negatief, maar bij Schep zien we toch vooral ook kansen voor de landbouwsector om met de klimaatmiljoenen echt iets goeds te doen voor de ontwikkeling van het buitengebied en de ondernemers die daarin opereren. Lees verder
Toeslag- en betalingsrechten steeds vaker doorslaggevend
De toeslag- en betalingsrechten voor landbouwgrond zijn momenteel een belangrijk onderwerp van politieke gesprekken in de Tweede Kamer en de EU. Het proces verloopt volgens minister Schouten traag en dat heeft meerdere oorzaken. Betalingsrechten op gronden die voor akkerbouwdoeleinden (bijvoorbeeld pootgoed) hebben weinig effect op de pachtprijzen, maar in bepaalde regio’s en sectoren zijn betalingsrechten juist een doorslaggevende factor bij de bepaling van de waarde voor de (pacht)gronden. Lees verder
“Zoektocht naar landbouwgronden voor zonneparken”
De verkiezingen zorgen wellicht voor een ander beeld, want de Tweede Kamer diende onlangs een motie in voor regulering van zonneakkers op kostbare landbouwgrond. Maar een feit is dat het aantal zonneparken in het buitengebied de afgelopen tijd behoorlijk is gestegen en met het klimaatakkoord en de CO2-footprint in het achterhoofd is er nog 40.000 hectare nodig voor de aanleg van zonneparken in het buitengebied. Lees verder
Buitengebied blijft dynamisch werkveld
De verkiezingen van medio maart zullen ongetwijfeld gaan zorgen voor verschuivingen in wet- en regelgeving. De uitslag zelf zorgt namelijk al voor een flinke verschuiving in het politieke landschap. Worden de klimaatdoelen nog belangrijker of juist niet? Gaat de landbouw de CO2-footprint nog harder voelen of juist niet? En hoe zit het met de Brexit? Allemaal vragen die actueel zijn, maar bij Schep Makelaardij leven we graag met de dag. Dingen waar je nu nog geen grip op hebt, daar hoef je ook geen rekening mee te houden. Lees verder