Filter nieuws

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Actueel

Blijft het zomer op de woningmarkt?
Het is de vraag die bijna iedereen bezighoudt: hoelang houdt de huidige situatie op de woningmarkt aan? Voor doorstromers is het zomer, maar voor starters juist herfst. Veel huiseigenaren spinnen garen bij de hoge prijzen, terwijl kopers vaak moeilijk aan het benodigde budget komen. Het belang van een makelaar is in deze grillige tijd misschien wel groter dan ooit. Lees verder
Grote prijsverschillen voor huizenprijzen per regio
Alfred Teye onderzocht aan de TU Delft hoe de huizenprijzen per regio elkaar beïnvloeden. De belangrijkste conclusie in het onderzoek van Teye is dat de huizenprijzen in Nederland met elkaar samenhangen. De prijzen in Noord-Holland beïnvloedden in de periode vóór de crisis bijvoorbeeld de prijzen in het hele land, met uitzondering van Zeeland. De beïnvloeding vanuit de Metropoolregio Amsterdam – als hoofdstad de belangrijkste economische motor - is volgens het rapport dat door Teye en het CBS is gepubliceerd het sterkst merkbaar in Utrecht en blijft zichtbaar als je de cijfers corrigeert voor onderliggende waarden, zoals veranderingen in het BBP en de rente. De beïnvloeding is het minst te merken bij landelijk vastgoed, zo blijkt uit het rapport. Immers daar is minder samenhang met de verschillende vastgoedobjecten dan in dichtbebouwde gebieden. Lees verder
Woningbouw buitengebied oplossing voor woningtekort
De Nederlandse Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB) heeft berekend dat twee tot drie procent van de buitengebieden aangewezen moet worden voor woningbouw. Dit kleine percentage zou volgens de brancheorganisatie voldoende zijn om de woningtekorten in de stedelijke gebieden op te lossen. Een woordvoerder liet onlangs weten dat tegelijkertijd ook evenveel ruimte in het buitengebied gereserveerd moet worden tot natuur en woeste gronden om stads- en dorpszones te transformeren tot groene, natuurlijke woon- en leefgebieden. Dit impliceert indirect dat de woningbouw plaats zal vinden in het buitengebied dat aan de rand of vlakbij een stad/dorp ligt. Lees verder
Op weg naar de toekomst
In 2018 blijven de prijzen op de woningmarkt gunstig en zijn de rentetarieven tot nu toe onveranderd laag gebleven. Wet- en regelgeving veranderen de randvoorwaarden links en rechts, maar de algemene stemming is en blijft positief. Lees verder
Herbestemmingsmogelijkheden leegstaande boerderijen
Ondanks een gunstige woningmarkt – ook in het buitengebied – is er in verscheidene regio’s nog altijd sprake van (langdurige) leegstand in landelijk gebied. Er worden allerlei initiatieven ontplooid om de leegstand tegen te gaan en op veel plaatsen is dat ook succesvol. In Noord-Brabant ontstond vanuit deze gedachten het idee voor een Blauwe Campus. Aanleiding voor de ontwikkeling hiervan was de vraag: Wat te doen met al die boerderijen die leeg komen te staan in het buitengebied van de regio? Een thema dat bij Schep Makelaardij regelmatig de revue passeert: tijd voor een opsomming. Lees verder
Onderzoek naar werking grondmarkt bij hernieuwbare energietechnieken
In het Nationaal Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken om in 2023 in totaal zestien procent hernieuwbare energie te realiseren. Om aan de doelstellingen van het Parijs-akkoord te voldoen moet tachtig tot 95 procent aan CO2-reductie gerealiseerd zijn in 2050. In de komende kabinetsperiode - én mogelijk ook een periode na realisatie van de doelen uit het Energieakkoord - zal hernieuwbare energie gesubsidieerd moeten worden. Grondvergoedingen maken onderdeel uit van de kostprijs van energieproducenten en maken dus onderdeel uit van die subsidieregeling. Lees verder