Filter nieuws

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Actueel

Boeren laten zich massaal horen tijdens protest in Den Haag
Afgelopen week trokken honderden boeren met hun trekkers vanuit het hele land naar Den Haag om op het Malieveld te protesteren. De gemeente Den Haag had in eerste instantie toestemming gegeven voor de komst van 75 trekkers, maar dat werden er dus vele malen meer. De boeren vragen met het protest aandacht vanuit de politiek voor de agrarische sector. Het imago van de landbouw is dusdanig vertroebeld dat boeren uit de diverse sectoren inmiddels worden afgeschild als dierenmishandelaars en milieuvervuilers met als gevolg steeds striktere wet- en regelgeving. Lees verder
Prinsjesdag 2019: Wat viel er op voor de agrarische vastgoedsector?
De derde dinsdag van september is een dag van pracht en praal met opgedofte kabinetsleden, de Gouden Koets, extreem veel aandacht voor de jurk van Maxima en dit jaar ook ‘de baard’ van Koning Willem-Alexander. Maar Prinsjesdag is ook de dag waarop veel maatregelen voor het komende jaar worden aangekondigd. Soms goed, vaak ook slechts nieuws. De miljoenennota bevatte dit keer behoorlijk wat pittige nieuwsfeiten. Aan de hand van de troonrede en diverse publicaties vatten we ze hier kort samen. Lees verder
Voorwoord SchepInZicht oktober 2019
Het boerenprotest houdt ons allemaal bezig. Opkomen voor onze belangen en vragen om erkenning van een sector die keihard nodig is en keihard nodig zal blijven. Ook Schep onderstreept de actiepunten van Agractie en is verheugd dat boeren voor zichzelf opkomen. Daarnaast zorgde Prinsjesdag natuurlijk ook weer voor veel vastgoednieuws: van overdrachtsbelasting tot scheefhuren. Ook voor het landelijk wonen hebben de aangekondigde kabinetsmaatregelen consequenties. Daarbovenop komt dan nog de stikstofcrisis. Ook dit gaat het agrarische landschap naar verwachting ingrijpend veranderen. Actuele zaken die zonder meer meespelen bij de aan- en verkoop van agrarisch vastgoed, grond of woningen in het buitengebied. Lees verder
Regionieuws: Provincie Noord-Holland onderzoekt agrarische opstallen
De provincie Noord-Holland start nog dit jaar een uitgebreid onderzoek naar het gebruik van agrarische opstallen. Dit als onderdeel van een uitgebreid onderzoeksprogramma waarin constructieve veiligheid van platte daken, evenementen en omgevingsrecht, water- en gewasbeschermingsmiddelen en illegaal gebruik van agrarische (op)stallen worden onderzocht. Het betreft hier onderzoek naar de financiële status, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht (inclusief ruimtelijke ordening en huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers). Lees verder
E-bike zorgt voor bereikbaarder buitengebied
De opmars van de elektrische fiets zorgt voor extra migratie naar het buitengebied. Steeds meer mensen zien de voordelen van wonen in landelijk gebied: rust en ruimte voor een vaak aantrekkelijke prijs vergeleken met de prijzen in de binnenstad. Door de komst van de E-bike is het platteland voor veel mensen gevoelsmatig ook dichterbij gekomen. Hierdoor houden kopers de stad voor gezien en gaan ze op huizenjacht in de regio. Lees verder
Landbouwsector krijgt extra geld voor klimaatregels
De landbouw in Nederland krijgt ruim één miljard euro beschikbaar om aan de reductiemaatregelen en milieueisen van het klimaatakkoord te voldoen. De klimaattafel landbouw pleitte hier al langer voor en nu het akkoord bijna identiek is aan het conceptakkoord van landbouwtafelleider Pieter van Geel kan de veehouderij en glastuinbouw rekenen op een verdubbeling van het budget. Lees verder