Filter nieuws

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Actueel

Bedrijfsbeëindiging en wat nu?
Het stoppen van een bedrijf gebeurt nooit zonder reden en er komt altijd emotie bij kijken. Toch is het zaak om juist op die momenten goed de regels in de gaten te houden, want het aantal juridische en fiscale aspecten loopt vaak enorm op. Als makelaarskantoor begeleiden wij onze klanten tijdens dit complexe traject van het begin tot het eind. Lees verder
Onteigeningswet
Het is de ergste nachtmerrie voor een ondernemer in het buitengebied, maar als de overheid aan alle regels heeft voldaan, dan mag er vanuit de onteigeningswet begonnen worden met onteigenen. Daar moet dan wel een volledige vergoeding van de financiële schade tegenover staan. En dat maakt het proces extra lastig, want wat behoort wel en wat behoort niet tot de financiële schade. Lees verder
Kerstgroet en 2018 in vogelvlucht
Het jaar is alweer bijna om. Twaalf maanden waarin de woningmarkt nog steeds volop in beweging is. En ook voor komend jaar zijn de voorspellingen positief. Bij Schep Makelaardij zijn we trots op de succesvolle begeleiding die we hebben mogen doen bij de koop- en verkooptrajecten van onze klanten. In het filmpje komen enkele voorbeelden voorbij, maar elke succesvolle bemiddeling in 2018 is voor ons waardevol en motiveert om in 2019 het minstens zo goed te gaan doen voor de cliënten die op ons vertrouwen. Lees verder
Goede begeleiding bij functiewijziging houdt platteland leefbaar
Dat schaalvergroting en specialisering zorgt voor een andere agrarische en landelijke vastgoedmarkt is allang geen nieuws meer. Maar de direct betrokkenen krijgen vaak veel over zich heen als er een functiewijziging wordt doorgevoerd: sloopregelingen, ruimte voor ruimte-regelingen of rood voor rood. En dan hebben we het nog niet eens over bestemmingsplanwijzigingen of structuurvisies waarmee rekening gehouden dient te worden. Alles met als doel om het buitengebied duurzaam te houden en verloedering tegen te gaan. Lees verder
Meer dynamiek op markt 'buiten wonen'
Het lijkt een ‘contradictio in terminis’ de aloude rust op de markt voor landelijk gelegen woningen neigt steeds meer naar de hectiek uit de steden. Het aantal transacties en de prijzen stijgen, de looptijd daalt. In de provincie Utrecht is de mediane vraagprijs het miljoen gepasseerd, terwijl de transactieprijs nu bijna de 8 ton aantikt. Nog even en het wordt dringen in het buitengebied! Lees verder
Voordelen agrarische grondfinanciering
Het financieren van agrarisch onroerend goed is een vak op zich, met name als het gaat om landbouwgrond. Goede begeleiding is daarom cruciaal en kan het verschil maken tussen financiële bedrijfszekerheid en onzekerheid. Agrarische grondfinanciering wordt veelal ingezet bij bedrijfsuitbreiding, bedrijfsoverdracht (naar opvolgers) of bij een herfinanciering. Belangrijkste voordeel is dat de ondernemer langdurig gebruiksrecht en zekerheid krijgt, maar het is natuurlijk wel een flinke investering. Echter zijn er veel redenen op te voeren om voor deze optie te kiezen, vooral omdat er (meestal) een optie is om de grond tussentijds terug te kopen tegen een vooraf overeengekomen percentage van het financieringsbedrag. Lees verder