Filter nieuws

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Actueel

Green Farm Energy
Green Farm Energy staat voor duurzame energieopwekking gericht op en in samenwerking met de Nederlandse boer. Met een jarenlange internationale ervaring in het realiseren van zonneparken, zonnedaken en biogas installaties is het één van de grootste investeerders in duurzame energie in Europa. Green Farm Energy is op zoek naar boeren die hun dak of grond willen verhuren of verkopen. Ook zijn wij op zoek naar Agribusiness bedrijven en coöperaties die willen doorontwikkelen in duurzame energie bij hun leveranciers, productie-installaties of afnemers. Lees verder
Wat is een stille verkoop?
Niet alle agrarische bedrijfspanden of grondverkopen vinden in de openbaarheid plaats. Dit is (meestal) niet omdat men geheimzinnig wil doen, maar om het bewuste vastgoedobject aan een vooraf geselecteerde groep geïnteresseerde kopers of makelaarskantoren aan te kunnen bieden. Het bewuste object wordt soms ook online geplaatst, maar krijgt bij stille verkoop alleen een omschrijving op de website zonder foto's en zonder adres. Een sfeerfoto van de woning of omgeving is wel mogelijk. Lees verder
Boeren laten zich massaal horen tijdens protest in Den Haag
Afgelopen week trokken honderden boeren met hun trekkers vanuit het hele land naar Den Haag om op het Malieveld te protesteren. De gemeente Den Haag had in eerste instantie toestemming gegeven voor de komst van 75 trekkers, maar dat werden er dus vele malen meer. De boeren vragen met het protest aandacht vanuit de politiek voor de agrarische sector. Het imago van de landbouw is dusdanig vertroebeld dat boeren uit de diverse sectoren inmiddels worden afgeschild als dierenmishandelaars en milieuvervuilers met als gevolg steeds striktere wet- en regelgeving. Lees verder
Prinsjesdag 2019: Wat viel er op voor de agrarische vastgoedsector?
De derde dinsdag van september is een dag van pracht en praal met opgedofte kabinetsleden, de Gouden Koets, extreem veel aandacht voor de jurk van Maxima en dit jaar ook ‘de baard’ van Koning Willem-Alexander. Maar Prinsjesdag is ook de dag waarop veel maatregelen voor het komende jaar worden aangekondigd. Soms goed, vaak ook slechts nieuws. De miljoenennota bevatte dit keer behoorlijk wat pittige nieuwsfeiten. Aan de hand van de troonrede en diverse publicaties vatten we ze hier kort samen. Lees verder
Voorwoord SchepInZicht oktober 2019
Het boerenprotest houdt ons allemaal bezig. Opkomen voor onze belangen en vragen om erkenning van een sector die keihard nodig is en keihard nodig zal blijven. Ook Schep onderstreept de actiepunten van Agractie en is verheugd dat boeren voor zichzelf opkomen. Daarnaast zorgde Prinsjesdag natuurlijk ook weer voor veel vastgoednieuws: van overdrachtsbelasting tot scheefhuren. Ook voor het landelijk wonen hebben de aangekondigde kabinetsmaatregelen consequenties. Daarbovenop komt dan nog de stikstofcrisis. Ook dit gaat het agrarische landschap naar verwachting ingrijpend veranderen. Actuele zaken die zonder meer meespelen bij de aan- en verkoop van agrarisch vastgoed, grond of woningen in het buitengebied. Lees verder
Regionieuws: Provincie Noord-Holland onderzoekt agrarische opstallen
De provincie Noord-Holland start nog dit jaar een uitgebreid onderzoek naar het gebruik van agrarische opstallen. Dit als onderdeel van een uitgebreid onderzoeksprogramma waarin constructieve veiligheid van platte daken, evenementen en omgevingsrecht, water- en gewasbeschermingsmiddelen en illegaal gebruik van agrarische (op)stallen worden onderzocht. Het betreft hier onderzoek naar de financiële status, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht (inclusief ruimtelijke ordening en huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers). Lees verder