Filter nieuws

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Actueel

“Zoektocht naar landbouwgronden voor zonneparken”
De verkiezingen zorgen wellicht voor een ander beeld, want de Tweede Kamer diende onlangs een motie in voor regulering van zonneakkers op kostbare landbouwgrond. Maar een feit is dat het aantal zonneparken in het buitengebied de afgelopen tijd behoorlijk is gestegen en met het klimaatakkoord en de CO2-footprint in het achterhoofd is er nog 40.000 hectare nodig voor de aanleg van zonneparken in het buitengebied. Lees verder
Buitengebied blijft dynamisch werkveld
De verkiezingen van medio maart zullen ongetwijfeld gaan zorgen voor verschuivingen in wet- en regelgeving. De uitslag zelf zorgt namelijk al voor een flinke verschuiving in het politieke landschap. Worden de klimaatdoelen nog belangrijker of juist niet? Gaat de landbouw de CO2-footprint nog harder voelen of juist niet? En hoe zit het met de Brexit? Allemaal vragen die actueel zijn, maar bij Schep Makelaardij leven we graag met de dag. Dingen waar je nu nog geen grip op hebt, daar hoef je ook geen rekening mee te houden. Lees verder
Kabinet investeert in jonge boeren
Om de toekomst van onze voedselproductie ook in de toekomst te garanderen heeft de landbouwsector opvolgers en jonge starters nodig. Door de Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) in te stellen hoopt het kabinet jonge boeren te interesseren om een agrarisch bedrijf te starten of over te nemen. Het gaat om een totaalbedrag van €75 miljoen euro, waarmee het Rijk garant kan staan voor financiers die leningen verstrekken aan jonge boeren die een bedrijf starten of overnemen. Het kabinet verwacht hiermee ook innovaties en duurzame bedrijfsontwikkelingen te stimuleren. Ook wordt ruim €11 miljoen euro van het totaalbedrag besteed aan opleidingstrajecten. Lees verder
Intensiveringsslag asbestsanering in buitengebied noodzakelijk
Hoewel er al heel veel asbestsaneringen hebben plaatsgevonden en er regelmatig saneringen zichtbaar zijn in het buitengebied ligt de agrarische sector volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) nog lang niet op schema voor 2025, het jaar waarin het verbod op asbestdaken van kracht wordt. Het EIB heeft in opdracht van VERAS (de brancheorganisatie van sloopaannemers) de toekomstperspectieven en ontwikkelingen voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche onder de loep genomen. Het agrarisch segment wordt door die branche als grootste groeisector aangemerkt omdat er de komende zes jaar nog ruim tachtig miljoen vierkante meter asbestdaken bij landbouwbedrijven gesaneerd moet worden. Lees verder
Bedrijfsbeëindiging en wat nu?
Het stoppen van een bedrijf gebeurt nooit zonder reden en er komt altijd emotie bij kijken. Toch is het zaak om juist op die momenten goed de regels in de gaten te houden, want het aantal juridische en fiscale aspecten loopt vaak enorm op. Als makelaarskantoor begeleiden wij onze klanten tijdens dit complexe traject van het begin tot het eind. Lees verder
Onteigeningswet
Het is de ergste nachtmerrie voor een ondernemer in het buitengebied, maar als de overheid aan alle regels heeft voldaan, dan mag er vanuit de onteigeningswet begonnen worden met onteigenen. Daar moet dan wel een volledige vergoeding van de financiële schade tegenover staan. En dat maakt het proces extra lastig, want wat behoort wel en wat behoort niet tot de financiële schade. Lees verder