Filter nieuws

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Actueel

E-bike zorgt voor bereikbaarder buitengebied
De opmars van de elektrische fiets zorgt voor extra migratie naar het buitengebied. Steeds meer mensen zien de voordelen van wonen in landelijk gebied: rust en ruimte voor een vaak aantrekkelijke prijs vergeleken met de prijzen in de binnenstad. Door de komst van de E-bike is het platteland voor veel mensen gevoelsmatig ook dichterbij gekomen. Hierdoor houden kopers de stad voor gezien en gaan ze op huizenjacht in de regio. Lees verder
Landbouwsector krijgt extra geld voor klimaatregels
De landbouw in Nederland krijgt ruim één miljard euro beschikbaar om aan de reductiemaatregelen en milieueisen van het klimaatakkoord te voldoen. De klimaattafel landbouw pleitte hier al langer voor en nu het akkoord bijna identiek is aan het conceptakkoord van landbouwtafelleider Pieter van Geel kan de veehouderij en glastuinbouw rekenen op een verdubbeling van het budget. Lees verder
Landelijk wonen nog steeds in trek
De markt koelt iets af, maar landelijk wonen is nog steeds in trek. Ook de prijzen stijgen nog steeds. Een belangrijke factor is en blijft de bestemming van het aan- of verkoopobject. Landelijk wonen staat niet alleen voor agrarische bebouwingen, maar ook voor bungalows, herenhuizen, villa's, landhuizen en landgoederen. Maar ook voor een eengezinswoning in het landelijk gebied of een woonboerderij. De markt hiervoor is “onvergelijkbaar”, zo stelt NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijke Vastgoed voorzitter Ard Klijsen vast. “Maar de markt is wel evenwichtig geworden.” Lees verder
Leegstand blijft aanhouden
Ondanks de andere berichten in deze nieuwsbrief over toenemende interesse voor het buitengebied kampen veel landelijke regio’s met leegstand van vaak oude agrarische objecten. De leegstand hier overtreft zelfs de leegstand in kantoren en winkels. Door veranderende wetgeving en schaalvergroting in de land- en tuinbouw daalt het aantal agrarische ondernemers drastisch en staan veel agrarische bedrijven leeg. Volgens recent onderzoek van Wageningen Environmental Research loopt dat de komende tien jaar nog enorm op. Alleen al in Noord-Brabant betekent dat 2,5 miljoen vierkante meter extra leegstand dankzij onder meer vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Over heel Nederland gaat dat dan om 40 miljoen vierkante meter. Lees verder
Voorwoord
We gaan de zomerperiode in. Maar de huizenmarkt kent meestal ook een zomerdip, de molen draait nu nog op volle toeren. Zoals u in deze nieuwbrief zult lezen is het buitengebied in trek en blijft de vraag naar woningen. Hét gespreksonderwerp van deze zomer is natuurlijk het klimaatakkoord. Er valt veel over te zeggen: positief en negatief, maar bij Schep zien we toch vooral ook kansen voor de landbouwsector om met de klimaatmiljoenen echt iets goeds te doen voor de ontwikkeling van het buitengebied en de ondernemers die daarin opereren. Lees verder
Toeslag- en betalingsrechten steeds vaker doorslaggevend
De toeslag- en betalingsrechten voor landbouwgrond zijn momenteel een belangrijk onderwerp van politieke gesprekken in de Tweede Kamer en de EU. Het proces verloopt volgens minister Schouten traag en dat heeft meerdere oorzaken. Betalingsrechten op gronden die voor akkerbouwdoeleinden (bijvoorbeeld pootgoed) hebben weinig effect op de pachtprijzen, maar in bepaalde regio’s en sectoren zijn betalingsrechten juist een doorslaggevende factor bij de bepaling van de waarde voor de (pacht)gronden. Lees verder