Filter nieuws

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Actueel

Meer dynamiek op markt 'buiten wonen'
Het lijkt een ‘contradictio in terminis’ de aloude rust op de markt voor landelijk gelegen woningen neigt steeds meer naar de hectiek uit de steden. Het aantal transacties en de prijzen stijgen, de looptijd daalt. In de provincie Utrecht is de mediane vraagprijs het miljoen gepasseerd, terwijl de transactieprijs nu bijna de 8 ton aantikt. Nog even en het wordt dringen in het buitengebied! Lees verder
Voordelen agrarische grondfinanciering
Het financieren van agrarisch onroerend goed is een vak op zich, met name als het gaat om landbouwgrond. Goede begeleiding is daarom cruciaal en kan het verschil maken tussen financiële bedrijfszekerheid en onzekerheid. Agrarische grondfinanciering wordt veelal ingezet bij bedrijfsuitbreiding, bedrijfsoverdracht (naar opvolgers) of bij een herfinanciering. Belangrijkste voordeel is dat de ondernemer langdurig gebruiksrecht en zekerheid krijgt, maar het is natuurlijk wel een flinke investering. Echter zijn er veel redenen op te voeren om voor deze optie te kiezen, vooral omdat er (meestal) een optie is om de grond tussentijds terug te kopen tegen een vooraf overeengekomen percentage van het financieringsbedrag. Lees verder
Najaar 2018
De huizenmarkt is weer volop in beweging. Waar de verkopen in de Randstad stagneren of zelfs dalen, zien we in de plattelandsprovincies nog steeds stijgende verkopen en verkoopprijzen. Met name Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe) steekt erbovenuit. Wonen in het buitengebied blijft dus aantrekkelijk en in populariteit stijgen. Maar welke regels kom je tegen als nieuwe bewoner van het buitengebied of met welke wetten krijg je te maken als opvolger of omgeschakeld landbouwbedrijf? In deze nieuwsbrief geven we een korte opsomming van de mogelijke wet- en regelgeving in het buitengebied. Lees verder
WOZ-waarde: cultuurgrondvrijstelling wel of niet van toepassing?
U kent het allemaal: een agrarisch complex waarbij de woning is verbonden aan een bedrijfsgebouw. Een erfsituatie bestaande uit vrijstaande schuren, een stal, mestkelders, een mestvaalt en erfverharding. Vrij standaard, maar toch ontstond er discussie over de perceeloppervlakte. De primaire stelling dat de cultuurgrondvrijstelling van toepassing was, werd het bedrijfsgedeelte van het perceel door de rechtbank echter verworpen. Dat hier en daar een schaap rondliep, wees weliswaar op gemengd gebruik, maar was onvoldoende om te concluderen dat de grond "nagenoeg geheel" bedrijfsmatig werd gebruikt. Lees verder
Onteigeningszaken: lastige processen, die toch soepel kunnen verlopen
Ons kikkerlandje is een aaneensluiting van vernieuwing in het landschap, wegennet en woningbouw. Nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen schieten als paddenstoelen uit de grond nu de economische situatie dat toelaat. Natuurcompensatie zorgt ervoor dat er nog meer cultuurgrond verdwijnt. Om ons land goed bereikbaar te maken of te houden, worden er nieuwe wegen, watergangen of spoorwegen aangelegd. Nieuwe ontwikkelingen in een klein land waarbij het voor de overheid soms noodzakelijk is eigendommen te ontnemen in de vorm van een onteigening. Kortom: agrariërs krijgen vaak vroeg of laat te maken met onteigening. Wil de overheid over (een deel van) uw grond beschikken? Dit kan Schep voor u doen. Lees verder
Wonen in het buitengebied: heerlijk maar ook complex
Het buitengebied was jarenlang voorbehouden aan boerenfamilies die al generaties lang op een bepaalde locatie woonachtig waren. Echter dat beeld is de afgelopen jaren duidelijk anders geworden en zal de komende tijd blijven veranderen. Steeds meer mensen van buitenaf tonen interesse in het buitengebied als vestigingsplaats. Dat brengt niet alleen voor deze groep mensen een hoop nieuwe regels met zich mee, maar ook voor de huidige bewoners verandert er jaarlijks heel veel. Lees verder